در حال بارگذاری
بالا
۳۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۵۸ ۹۷/۰۶/۳
با هزار ساعت تمرین هنرهای رزمی به مرز مقام شاگردی میرسیم و با ده هزار ساعت به مقام استادی. https://telegram.me/mry14mn کانال تلگرام استاد محمدرضا یحیایی. www.mry14mn.com

با هزار ساعت تمرین هنرهای رزمی به مرز مقام شاگردی میرسیم و با ده هزار ساعت به مقام استادی. https://telegram.me/mry14mn کانال تلگرام استاد محمدرضا یحیایی. www.mry14mn.com