در حال بارگذاری
بالا
۲۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۲۵ ۹۷/۰۶/۳۱

کودک است ...
جنگ نمی فهمد !
گلوله نمی فهمد !
شلیک نمی فهمد !
فقط بلد است بترسد ،
بلرزد ،
و حیران و هاج و واج ،
اشک بریزد و هق هق کند ...
این خونِ سرخ و معصوم ؛
زود است بر زمین بریزد .
وجدانتان کجاست ؟!
کجایِ جهان ؛
برایِ عرض اندام ،
مظلوم را نشانه می روند ؟!
انتقامِ چوب هایِ خشک و کرم خورده را هم ،
از جوانه های نو رسیده ی باغ می گیرید ؟!

(اهواز_تسلیت)

برایِ صلح و آرامشِ ایرانمان ، دعا کنیم ...

کودک است ... جنگ نمی فهمد ! گلوله نمی فهمد ! شلیک نمی فهمد ! فقط بلد است بترسد ، بلرزد ، و حیران و هاج و واج ، اشک بریزد و هق هق کند ... این خونِ سرخ و معصوم ؛ زود است بر زمین بریزد . وجدانتان کجاست ؟! کجایِ جهان ؛ برایِ عرض اندام ، مظلوم را نشانه می روند ؟! انتقامِ چوب هایِ خشک و کرم خورده را هم ، از جوانه های نو رسیده ی باغ می گیرید ؟! (اهواز_تسلیت) برایِ صلح و آرامشِ ایرانمان ، دعا کنیم ...

۱۰:۰۶ ۹۷/۰۷/۱
سلام آقاسید،تسلیت -_-
۱۰:۵۱ ۹۷/۰۷/۱
سلام سید و به به نورای جانماز آب کش.خخخخخ
۱۱:۰۶ ۹۷/۰۷/۲
آبروی امنیت رفت
۲۱:۰۷ ۹۷/۰۷/۱۴
مرحبا به غیرت مردان مرد@ سید