در حال بارگذاری
بالا
۲۴۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۷:۴۶ ۹۴/۰۶/۱۰
ثبت نام نود و چهارمین آزمون بنیاد جهانی ICDL ایران 
پنجشنبه مورخ19/06/1394 از ساعت 10:00 در دفتر مرکزی مجتمع انفورماتیك بین الملل 
اطلاعات تکمیلی مزایای کاربردی ICDL :
http://www.i3center.com/site/agency/central-agencies/76-news/2310-icdl94.html

ثبت نام نود و چهارمین آزمون بنیاد جهانی ICDL ایران پنجشنبه مورخ19/06/1394 از ساعت 10:00 در دفتر مرکزی مجتمع انفورماتیك بین الملل اطلاعات تکمیلی مزایای کاربردی ICDL : http://www.i3center.com/site/agency/central-agencies/76-news/2310-icdl94.html