در حال بارگذاری
بالا
۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۲۷ ۹۶/۱۱/۲۶
من تحقیق کردم ؛
نیکوتین موجود در بغل یار سیصدبرابر بیشتراز نیکوتین سیگاره.....

من تحقیق کردم ؛ نیکوتین موجود در بغل یار سیصدبرابر بیشتراز نیکوتین سیگاره.....

۱۳:۲۷ ۹۶/۱۱/۲۷
کو کجاست این یار
۱۳:۳۹ ۹۶/۱۱/۲۷
ههههههه. منم ندارم مجتبی. فقط تحقیق کردم. :)))))@m0jt4b4
۱۵:۲۷ ۹۶/۱۱/۲۷
خخخ بله بله