در حال بارگذاری
بالا
۱۹۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۱۸ ۹۵/۱۰/۱۹
در شماره 342 #مجله #موفقیت خواهید خواند :
دکترعلی #شاه حسینی در این شماره از #کلینیک #ثروت‌آفرینی درس دیگری به ما می‌آموزد: « یکی از# استراتژی‌های اثرگذار در عرصه #کسب‌وکار « بزرگ فکرکردن و کوچک عمل‌کردن» است که البته عکس آن می‌تواند بسیار مخرب و صدمه‌زننده باشد. وقتی ما کوچک فکر می‌کنیم، اما بزرگ عمل می‌کنیم، چندی نمی‌گذرد که توان هضم، مدیریت و کنترل امور را نخواهیم داشت.»
#مجله #موفقیت

در شماره 342 #مجله #موفقیت خواهید خواند : دکترعلی #شاه حسینی در این شماره از #کلینیک #ثروت‌آفرینی درس دیگری به ما می‌آموزد: « یکی از# استراتژی‌های اثرگذار در عرصه #کسب‌وکار « بزرگ فکرکردن و کوچک عمل‌کردن» است که البته عکس آن می‌تواند بسیار مخرب و صدمه‌زننده باشد. وقتی ما کوچک فکر می‌کنیم، اما بزرگ عمل می‌کنیم، چندی نمی‌گذرد که توان هضم، مدیریت و کنترل امور را نخواهیم داشت.» #مجله #موفقیت