در حال بارگذاری
بالا
۳۹۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۱۶ ۹۴/۰۹/۲۰
گاهی،
برای رهاشدن اززخم های زندگی باید بخشید وگذشت ....
میدانم که بخشیدن کسانی که ازآن زخم هاخورده ایم،سخت ترین کاردنیاست....
ولی،،
تازماتی که هرصبح چشمان خودرا باکینه بازکنیم
 وآدمهای،خاطرات تلخ رازنده نگه داریم ودرذهن خود هرروزمحاکمه شان کنیم....رنگ آرامش رانخواهیم دید !!
گاه،،،
باید چشم ها رابست وازکنارتمام بد بودنها گذشت...

گاهی، برای رهاشدن اززخم های زندگی باید بخشید وگذشت .... میدانم که بخشیدن کسانی که ازآن زخم هاخورده ایم،سخت ترین کاردنیاست.... ولی،، تازماتی که هرصبح چشمان خودرا باکینه بازکنیم وآدمهای،خاطرات تلخ رازنده نگه داریم ودرذهن خود هرروزمحاکمه شان کنیم....رنگ آرامش رانخواهیم دید !! گاه،،، باید چشم ها رابست وازکنارتمام بد بودنها گذشت...

۱۴:۲۵ ۹۴/۰۹/۲۰
سلام تکدل اگه ممکنه به دادشی سر بزن
۱۶:۳۱ ۹۴/۰۹/۲۰
سلام وقتون بخیر دوست عزیز