در حال بارگذاری
بالا
۷۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۸:۲۱ ۹۵/۰۱/۱
اکنون که وقت گل شد ، گاه خوش بهاری
هنگام پرواز جان ، موسم بی قراری
خواهم ز درگاه حق ، که سال نو شما را
باشد ز لطف و مهرش ، قرین کامکاری .
علیرضا چخماقی

اکنون که وقت گل شد ، گاه خوش بهاری هنگام پرواز جان ، موسم بی قراری خواهم ز درگاه حق ، که سال نو شما را باشد ز لطف و مهرش ، قرین کامکاری . علیرضا چخماقی