در حال بارگذاری
بالا
۱۰۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۱۷ ۹۵/۱۲/۱۷
میخندم...ساده میگیرم...ساده میگذرم...بلند میخندم و با هر سازی میرقصم...نه اینکه دلخوشم!نه اینکه شادم و از هفت دولت آزاد!مدتی طولانی شکستم، زمین خوردم، سختی دیدم و حالا...برای 'زنده ماندن' خودم را به کوچه 'علی چپ' زده ام...روحم بزرگ نیست...دردم عمیق
است...میخندم که جای زخمها را نبینید ...

میخندم...ساده میگیرم...ساده میگذرم...بلند میخندم و با هر سازی میرقصم...نه اینکه دلخوشم!نه اینکه شادم و از هفت دولت آزاد!مدتی طولانی شکستم، زمین خوردم، سختی دیدم و حالا...برای 'زنده ماندن' خودم را به کوچه 'علی چپ' زده ام...روحم بزرگ نیست...دردم عمیق است...میخندم که جای زخمها را نبینید ...