در حال بارگذاری
بالا
۲۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۵۱ ۹۷/۰۵/۲۰
چرا کودکان به اموال دیگران دست‏ درازی می‏کنند؟ »»» تحمیل سلیقه‏ بزرگ‏ترها: «در خرید وسایل مورد نیاز کودک، سلیقه‏ خود را تحمیل نکنید که در این صورت، چون آن وسیله را دوست ندارد، سراغ وسیله‏ دوستش می‏ رود».

چرا کودکان به اموال دیگران دست‏ درازی می‏کنند؟ »»» تحمیل سلیقه‏ بزرگ‏ترها: «در خرید وسایل مورد نیاز کودک، سلیقه‏ خود را تحمیل نکنید که در این صورت، چون آن وسیله را دوست ندارد، سراغ وسیله‏ دوستش می‏ رود».