در حال بارگذاری
بالا
۱۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۱۵ ۹۶/۱۰/۲۴

۱۲:۲۲ ۹۶/۱۰/۲۴
تف ب زاتش
۱۲:۲۲ ۹۶/۱۰/۲۴
فقط تاسف
۱۲:۳۶ ۹۶/۱۰/۲۴
یه پسر بد میشه پدر بد،اون راست ول میکنه میزنه چپ...
ٍ
۱۲:۳۷ ۹۶/۱۰/۲۴
.....
۱۳:۰۴ ۹۶/۱۰/۲۴
خسته نباشی دلاور خدا قوت پهلوان
۱۳:۲۶ ۹۶/۱۰/۲۴
خدا هدایتش کنه
mah
۱۳:۳۸ ۹۶/۱۰/۲۴
بیشعورر
۱۵:۰۵ ۹۶/۱۰/۲۴
خدا بهش عقل بده .....واقعا متاسفم واسه این پدر
۱۶:۴۳ ۹۶/۱۰/۲۴
خاک تو سر بیشورت احمق
۱۶:۴۳ ۹۶/۱۰/۲۴
خاک تو سر بیشورت احمق
۱۹:۱۷ ۹۶/۱۰/۲۴
باباش عقل نداره
۱۹:۲۰ ۹۶/۱۰/۲۴
ای جانم ♥_♥ جمله اینکه بابای خودنما خخخخ
۲۱:۵۴ ۹۶/۱۰/۲۴
متاسفممممم که اسمش پدره
۰۸:۴۲ ۹۶/۱۰/۲۵
آینده اش رانابود مکن