در حال بارگذاری
بالا
۲۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۲۸ ۹۷/۰۴/۱۹
این مقام مسئول در شهرداری تهران با اشاره به همكاری بین بخشی ارگان های همكار در حوزه ی آسیب های اجتماعی  یادآور شد : اگر 12 ارگان دست اندرکار به وظایف و عملکرد خود در حیطه ی تحت اختیارشان عمل کنند ، و با ظرفیت سازی خانواده و جامعه ، فعال سازی مسئولین محلی ، سازمان های غیر دولتی و ngo ها  ، بخش های دولتی ، شورای شهر و روستا ، فرمانداری و استانداری  می توانند به نتیجه ی مطلوبی در این حوزه رسید

این مقام مسئول در شهرداری تهران با اشاره به همكاری بین بخشی ارگان های همكار در حوزه ی آسیب های اجتماعی یادآور شد : اگر 12 ارگان دست اندرکار به وظایف و عملکرد خود در حیطه ی تحت اختیارشان عمل کنند ، و با ظرفیت سازی خانواده و جامعه ، فعال سازی مسئولین محلی ، سازمان های غیر دولتی و ngo ها ، بخش های دولتی ، شورای شهر و روستا ، فرمانداری و استانداری می توانند به نتیجه ی مطلوبی در این حوزه رسید