در حال بارگذاری
بالا
۸۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۳۷ ۹۵/۰۷/۲۸
سلیقه فقد سلیقه ی خودم قشنگه؟خخ

سلیقه فقد سلیقه ی خودم قشنگه؟خخ

۲۲:۳۹ ۹۵/۰۷/۲۸
عاره ...کجاااس
۲۳:۳۱ ۹۵/۰۷/۲۸
خووبه
۰۰:۱۶ ۹۵/۰۷/۲۹
آره کاشی های قشنگیه..هنر نزد ایرانیان است و بس...خخخخخ
۰۹:۴۷ ۹۵/۰۷/۲۹
یزده @armany
۰۹:۴۷ ۹۵/۰۷/۲۹
جدی خخخ@fardinkhan
۰۹:۵۴ ۹۵/۰۷/۲۹
ها والا... خخخخخخخ
۱۶:۴۲ ۹۵/۰۷/۲۹
تو مگه یزدی ابجی
۱۷:۰۷ ۹۵/۰۷/۲۹
اره حبیب
۱۷:۲۸ ۹۵/۰۷/۲۹
واقعا؟!
۱۷:۲۸ ۹۵/۰۷/۲۹
ای جانم همشهری خودمه ابجیم
۱۹:۲۸ ۹۵/۰۷/۲۹
اره .به به داداش چه افتخاری
۱۹:۳۵ ۹۵/۰۷/۲۹
^_____^
۲۳:۴۱ ۹۵/۰۹/۱۸
سلام، انگشتر در انگشت اشاره نشانه بدی هست، بهتر در انگشت دیگه ای انگشتر زیباتون رو بگذارید
۱۳:۰۳ ۹۵/۰۹/۲۴
سلام نمیدونستم بده تواین انگشت ممنون@samiarmosafer