در حال بارگذاری
بالا
۱۱۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۳۱ ۹۵/۰۳/۲۹
لازم نیست
مــــرا دوست داشته باشی
من تو را
به اندازه‌ی هـــــر دومان
دوست دارم ...،!؟

لازم نیست مــــرا دوست داشته باشی من تو را به اندازه‌ی هـــــر دومان دوست دارم ...،!؟

۰۳:۲۹ ۹۵/۰۳/۳۱
گاهـــــی " دلت " ... از سن و ســـــالت مـــــی گیرد ... !!! میخواهـــــی " کودک " باشـــــی .....! کودکــــی که ... به هر بهـــــانه ای ... به " آغــــــــوشِ " غمخواری ... پنــــــاه می برد !!! و ... آســـــوده " اشک " مـــــی ریزد !!! هـــــــــی ... ؛ بزرگ ک باشــــی ... بایـــــــد ... : " بغض هـــــــای " زیادی را ... " بی صـــــدا " دفن کنــــــی .....! #javaher