در حال بارگذاری
بالا
۶۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۴۰ ۹۵/۰۸/۱
کسی که امید را وسیله ی معاش خود قرار دهد، احتمال دارد از گرسنگی بمیرد.(بنجامیبن فرانکلین)

کسی که امید را وسیله ی معاش خود قرار دهد، احتمال دارد از گرسنگی بمیرد.(بنجامیبن فرانکلین)