در حال بارگذاری
بالا
۱۵۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۵۳ ۹۳/۰۳/۱
ما عهدهای بزرگ می بندیم. سنگ های بزرگ بر می داریم با حرفهای کوچک، دل های بزرگ می شکنیم

ادعای بزرگی داریم ولی در نهایت خیلی تنها و کوچکیم، وقتی در سکوت شب از این همه ادای بزرگ بودن خسته و دلگیر به اشک پناه می بریم.

ما عهدهای بزرگ می بندیم. سنگ های بزرگ بر می داریم با حرفهای کوچک، دل های بزرگ می شکنیم ادعای بزرگی داریم ولی در نهایت خیلی تنها و کوچکیم، وقتی در سکوت شب از این همه ادای بزرگ بودن خسته و دلگیر به اشک پناه می بریم.

۲۳:۲۱ ۹۳/۰۳/۲
سلام نیلو دیدى اومدم البومت یکى از بهترین البوم هاى لنزوره خدایش
۲۳:۴۲ ۹۳/۰۳/۲
فدای تووو..مرسی..لطف داری..ماشاگردشماییم استاد..مچکر
۲۳:۵۱ ۹۳/۰۳/۲
شکسته بندى نفرماید شما خبره اى ما کجا شما کجا
۲۳:۵۴ ۹۳/۰۳/۲
شکسته بندى نفرماید شما خبره اى ما کجا شما کجا
۱۹:۵۱ ۹۳/۰۳/۱۳
مرسی نیلو جون هم از شخصیتت لذت بردم هم از آلبومت وعکسات مرسی...
۰۹:۱۳ ۹۳/۰۳/۱۵
فدلی تو عزیزم ممنون از لایکت