در حال بارگذاری
بالا
۶۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۰۸ ۹۵/۱۰/۲۵
مجری طرح :گروه پیشگامان صفر و یک
موضوع :ترویج فرهنگ استفاده صحیح از فضای 
مدرس :جناب آقای جوادی 
تاریخ :95/10/25
کارگاه آموزشی :شهید هاشمی نژاد
ناظر :فیضی اقدم

مجری طرح :گروه پیشگامان صفر و یک موضوع :ترویج فرهنگ استفاده صحیح از فضای مدرس :جناب آقای جوادی تاریخ :95/10/25 کارگاه آموزشی :شهید هاشمی نژاد ناظر :فیضی اقدم