در حال بارگذاری
بالا
۱۱۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۰۰ ۹۳/۰۹/۱۰
گفت:به نظرت ما جزو اون 50زنی که یار امام زمانن هستیم؟
گفتم:ما جزو بیست میلیونی که اربعین میرن دیدار ارباب هم نیستیم...

گفت:به نظرت ما جزو اون 50زنی که یار امام زمانن هستیم؟ گفتم:ما جزو بیست میلیونی که اربعین میرن دیدار ارباب هم نیستیم...

۱۵:۰۱ ۹۳/۰۹/۱۰
:((((((
۱۵:۰۴ ۹۳/۰۹/۱۰
افسوس حسین الهم زقنا حسین زیارت کرببلا حسین فی الیوم العاشورا