در حال بارگذاری
بالا
۸۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۲۹ ۹۷/۰۴/۲
سخنان حکمت آموز بزرگان. سخنان حکمت آموز جامع. (نهج الجامع) سخنان استاد محمدرضا یحیایی. از برخی از این سخنان در کتاب:داستانهای حکمت آموز جامع(ذن جامع) استفاده شده است.شما میتوانید با تفکر و تأمل روی هریک از این سخنان دریچه ای به روی آگاهی تان بازشده و به رموز نهفته در آنها پی ببرید. برای هریک از این سخنان میتوان صفحات زیادی توضیح و تفصیل نوشت. کانال: https://telegram.me/mry14mn ؛ سجده. کلید خودشناسی و خداشناسی. شاهکار انسان. سجاده. نماز. سجود. مهر. پیشانی. خاک. تعظیم. عجز. بنده.عبد. عبادت. پرستش. خداوند

سخنان حکمت آموز بزرگان. سخنان حکمت آموز جامع. (نهج الجامع) سخنان استاد محمدرضا یحیایی. از برخی از این سخنان در کتاب:داستانهای حکمت آموز جامع(ذن جامع) استفاده شده است.شما میتوانید با تفکر و تأمل روی هریک از این سخنان دریچه ای به روی آگاهی تان بازشده و به رموز نهفته در آنها پی ببرید. برای هریک از این سخنان میتوان صفحات زیادی توضیح و تفصیل نوشت. کانال: https://telegram.me/mry14mn ؛ سجده. کلید خودشناسی و خداشناسی. شاهکار انسان. سجاده. نماز. سجود. مهر. پیشانی. خاک. تعظیم. عجز. بنده.عبد. عبادت. پرستش. خداوند