در حال بارگذاری
بالا
۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۳۱ ۹۷/۰۶/۳۰
قاف نام کوهی افسانه‌ ای که گردا گرد زمین را پوشانده و خورشید از پشت آن طلوع می کند .

در افسانه‌ها آمده‌ که خورشید را شب ها در چاهی پشت کوه قاف می گذراند و گویند كه محل زندگى دیو ها می باشد !

قاف نام کوهی افسانه‌ ای که گردا گرد زمین را پوشانده و خورشید از پشت آن طلوع می کند . در افسانه‌ها آمده‌ که خورشید را شب ها در چاهی پشت کوه قاف می گذراند و گویند كه محل زندگى دیو ها می باشد !