در حال بارگذاری
بالا
۱۱۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۲:۵۱ ۹۵/۰۸/۶
امروز که محتاااااج توام جای تو خالیییست.فردا که میاییی به سراغم نفسی نیست.بر من نفسی نیست.نفسی نیست...تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خود دیدم که در آن آینه هم جز تو خبری نیست.نفسی نیست...نفسی نیست...

امروز که محتاااااج توام جای تو خالیییست.فردا که میاییی به سراغم نفسی نیست.بر من نفسی نیست.نفسی نیست...تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خود دیدم که در آن آینه هم جز تو خبری نیست.نفسی نیست...نفسی نیست...

۰۳:۰۳ ۹۵/۰۸/۶
هیچ وقت قرار نیس که بیاد پس انتظار فرداها بیهودس
۰۳:۰۴ ۹۵/۰۸/۶
ابروهاتو کوتاه کــــــــــــــــــــردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۰۳:۰۹ ۹۵/۰۸/۶
نه مگه دخترم دس به ابرو بزنم؟فابریکه فابریکه به مولا
۰۳:۱۴ ۹۵/۰۸/۶
اما اینجا دس زدی