در حال بارگذاری
بالا
۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۵۲ ۹۷/۱۰/۲۲
ورود تولیدکنندگان به جای تجار معضلی تازه در صنعت چاپ
کاغذی که 20 تا 30 درصد مصرف چاپخانه‌ها را تامین می‌کند، متاسفانه به ناشرین تعلق می‌گیرد و آنان نیز با نشان دادن عنوان کاغذ مورد نیاز را دریافت و سپس آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند.
ادامه خبر در:
http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7051

ورود تولیدکنندگان به جای تجار معضلی تازه در صنعت چاپ کاغذی که 20 تا 30 درصد مصرف چاپخانه‌ها را تامین می‌کند، متاسفانه به ناشرین تعلق می‌گیرد و آنان نیز با نشان دادن عنوان کاغذ مورد نیاز را دریافت و سپس آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. ادامه خبر در: http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7051