در حال بارگذاری
بالا
۹۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۲۷ ۹۶/۰۸/۱۸
در حال نصب تابلو سفال نقش برجسته
ساختمان "آویژه"
قسمت ورودی این مجتمع  24 واحدی، با دو تابلو از طرحهای ادبیات کهن، حس غرور آمیزی در قدم های اول به شما میدهد!
#سیمرغ #شاهنامه #فردوسی #رستم
farasaze20@

در حال نصب تابلو سفال نقش برجسته ساختمان "آویژه" قسمت ورودی این مجتمع 24 واحدی، با دو تابلو از طرحهای ادبیات کهن، حس غرور آمیزی در قدم های اول به شما میدهد! #سیمرغ #شاهنامه #فردوسی #رستم farasaze20@