در حال بارگذاری
بالا
۱۴۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۳۵ ۹۴/۰۵/۲۲
زود قضاوت نکنیم///گاهی باید کمی تغییر موضع داد///از زاویه ی دیگری دید////آنوقت ست که حقایق پنهان آشکار میشود

زود قضاوت نکنیم///گاهی باید کمی تغییر موضع داد///از زاویه ی دیگری دید////آنوقت ست که حقایق پنهان آشکار میشود

۲۱:۰۶ ۹۴/۰۵/۲۲
؟؟؟؟؟؟
۲۱:۱۴ ۹۴/۰۵/۲۲
!!!!!!!