در حال بارگذاری
بالا
۸۷۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۴۷ ۹۴/۱۰/۸
مهلت بده برای همیشه میروم

فقط پایت را بردار تا غرورم را جمع کنم !
" مــــــــــــــن " خیلــــــــــی جـاها......از خودی خــــــــــوردم ... !!!

ولی وقتی....

" تـــــــــــو " جـــــــــا زدی.................... جـــــــا خــــــــــوردم ... !!!

مهلت بده برای همیشه میروم فقط پایت را بردار تا غرورم را جمع کنم ! " مــــــــــــــن " خیلــــــــــی جـاها......از خودی خــــــــــوردم ... !!! ولی وقتی.... " تـــــــــــو " جـــــــــا زدی.................... جـــــــا خــــــــــوردم ... !!!

۱۳:۰۳ ۹۴/۱۰/۸
عالی