در حال بارگذاری
بالا
۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۳۲ ۹۷/۱۰/۲۴
افزوده شدن نماینده چاپخانه‌داران به کارگروه کاغذ
ناشران کاغذهای دولتی را در بازار می‌فروشند
عضو هیئت مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران تهران از افزوده شدن نماینده چاپخانه‌داران به کارگروه کاغذ خبر داد و با انتقاد از نگاه یک سویه ارشاد به کاغذ گفت: تنها ناشران مورد حمایت ارشاد هستند که برخی از آنان نیز کاغذهای دولتی را در بازار می‌فروشند.
ادامه خبر در:
http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7055

افزوده شدن نماینده چاپخانه‌داران به کارگروه کاغذ ناشران کاغذهای دولتی را در بازار می‌فروشند عضو هیئت مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران تهران از افزوده شدن نماینده چاپخانه‌داران به کارگروه کاغذ خبر داد و با انتقاد از نگاه یک سویه ارشاد به کاغذ گفت: تنها ناشران مورد حمایت ارشاد هستند که برخی از آنان نیز کاغذهای دولتی را در بازار می‌فروشند. ادامه خبر در: http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7055