در حال بارگذاری
بالا
۱۱۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۸:۴۴ ۹۵/۰۱/۱۲
در تکریم  یوم الله دوازده فروردین ، روزجمهوری اسلامی
____________________________________
مطلع سبــز بـهــاران
روز جـمهور است و اسلام ، مطلع سبز بهاران
گــاه جشن و شـادمـانی ، مـوسم دیدار یـاران
روز اسـتـقـلال میـهـن  ،  روز آزادی مـــــــردم
روز جـمهوری ز اسلام ، روز نـو در روزگـاران .
علیرضا چخماقی

در تکریم یوم الله دوازده فروردین ، روزجمهوری اسلامی ____________________________________ مطلع سبــز بـهــاران روز جـمهور است و اسلام ، مطلع سبز بهاران گــاه جشن و شـادمـانی ، مـوسم دیدار یـاران روز اسـتـقـلال میـهـن ، روز آزادی مـــــــردم روز جـمهوری ز اسلام ، روز نـو در روزگـاران . علیرضا چخماقی