در حال بارگذاری
بالا
۲۵۳۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۳۰ ۹۶/۱۲/۱۳
 برای مشاهده تعرفه و تخفیفات رومینگ همراه اول چند راه وجود داره:
‌
 ارسال نام کشور یا کد کشور (بدون صفر) به سرشماره پیامکی 8070  یا ‌مراجعه به سایت همراه اول:
https://mci.ir/mci-roaming  و یا تماس با شماره ۹۹۹۰ از طریق خطوط همراه اول یا تماس با شماره ۰۹۱۲۹۹۹۰ از طریق تلفن ثابت یا سایر اپراتورها و سپس انتخاب منوی خدمات مالی

برای مشاهده تعرفه و تخفیفات رومینگ همراه اول چند راه وجود داره: ‌ ارسال نام کشور یا کد کشور (بدون صفر) به سرشماره پیامکی 8070 یا ‌مراجعه به سایت همراه اول: https://mci.ir/mci-roaming و یا تماس با شماره ۹۹۹۰ از طریق خطوط همراه اول یا تماس با شماره ۰۹۱۲۹۹۹۰ از طریق تلفن ثابت یا سایر اپراتورها و سپس انتخاب منوی خدمات مالی