در حال بارگذاری
بالا
۹۴۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۲۴ ۹۴/۰۴/۱
باز امشب غزلی کنج دلم زندانی است آسمان شب بی حوصله ام طوفانی است
باز فریاد مرا بغض گروگان برده.آرزو های من از بدو تولد مرده.به سیاهی دلم از روز ازل عادت کرد
سرنوشتم همه ی عمر مرا غارت کرد...

باز امشب غزلی کنج دلم زندانی است آسمان شب بی حوصله ام طوفانی است باز فریاد مرا بغض گروگان برده.آرزو های من از بدو تولد مرده.به سیاهی دلم از روز ازل عادت کرد سرنوشتم همه ی عمر مرا غارت کرد...

۲۳:۲۴ ۹۴/۰۴/۱
سلام..لایک
َ
۲۳:۲۵ ۹۴/۰۴/۱
سلام...عالی^_^
۲۳:۲۵ ۹۴/۰۴/۱
‌سلام لایک
۲۳:۲۵ ۹۴/۰۴/۱
متن وتصویر عالی
۲۳:۲۵ ۹۴/۰۴/۱
درود بر بانوی مهر خانوم شریفی والا سرشت
۲۳:۲۷ ۹۴/۰۴/۱
درود بر فرشته خانوم مهربون.نگاهتان بلاشک متعالیست
۲۳:۲۷ ۹۴/۰۴/۱
درود مریم نازنین روزگارت به نیکبختی
۲۳:۲۷ ۹۴/۰۴/۱
لاااایک
۲۳:۲۷ ۹۴/۰۴/۱
درود رهای نیکو تبار ایامت وفق خیالت مهربون
َ
۲۳:۲۸ ۹۴/۰۴/۱
تشکر ^_^
۲۳:۲۸ ۹۴/۰۴/۱
لایک
۲۳:۲۸ ۹۴/۰۴/۱
████████████╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬█────────╬█╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬██──────╬██╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬██─────███╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬██─────█╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬██─────█╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬██─────█╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬██─────█╬╬███╬╬╬ ╬╬╬╬██─────████─╬█╬╬ ╬╬╬╬██─────███───█╬╬ ╬╬╬╬██─────██╬───█╬╬ ╬╬╬██────────────█╬╬ ╬╬╬█╬───────────██╬╬ ╬╬╬███████████████╬╬ ╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬█████████╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬█───────█╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬█───────█╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬██─────██╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬██─────██╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬██─────██╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬██─────██╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬██─────██╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬██─────██╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬██─────██╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬██─────██╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬██─────██╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬█╬──────█╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬█╬──────█╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬█████████╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬████████████████╬╬ ╬╬█──────█╬─────╬█╬╬ ╬█───────█───────█╬╬ ╬█╬──────█──────╬█╬╬ ╬╬█╬────╬█────███╬╬╬ ╬╬█╬────────╬██╬╬╬╬╬ ╬╬█╬────────╬██╬╬╬╬╬ ╬╬█╬─────────╬█╬╬╬╬╬ ╬╬█╬──────────██╬╬╬╬ ╬╬█╬───────────██╬╬╬ ╬╬█╬────────────██╬╬ ╬╬█╬─────█───────██╬ ╬██──────╬█───────╬█ ╬█────────██───────█ ╬█╬──────╬██╬─────██ ╬█████████╬╬████████ ╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬ ╬╬███████████████╬╬╬ ╬╬█╬────────────██╬╬ ╬╬██─────────────█╬╬ ╬╬╬██─────████───█╬╬ ╬╬╬██─────████╬─██╬╬ ╬╬╬╬█─────█───███╬╬╬ ╬╬╬╬█─────────██╬╬╬╬ ╬╬╬╬█─────────██╬╬╬╬ ╬╬╬╬█─────█───████╬╬ ╬╬╬╬█─────█╬─╬█──█╬╬ ╬╬╬██─────████╬──█╬╬ ╬╬╬██─────████───█╬╬ ╬╬██─────────────█╬╬ ╬╬██────────────╬█╬╬ ╬╬████████████████╬
۲۳:۲۹ ۹۴/۰۴/۱
درود پرنسس والا تبار.یک شاخه گل فردوس به عطر خوشبختی و به رنگ تندرستی پیشکشت
۲۳:۲۹ ۹۴/۰۴/۱
درود مینای عزیز خانه دلت روشن مهربون شبت به کامت