در حال بارگذاری
بالا
۳۵۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۴۷ ۹۴/۱۰/۲۷
ﺑﺮﺍﺩﻝﺧﻮﺩﻡﻣﮯﻧﻮﯾﺴﻢ ﺑﺮﺍﮮﺩﻟﺘﻨﮕـﮯﻫﺎمﺑﺮاﮮ ﺩﻏﺪﻏﮧﻫﺎﮮﺧﻮﺩﻡﺑﺮﺍﮮ ﺷﺎﻧهﺍﮮﮐﮧ ﺗﮑیه ﮔﺎﻫﻢ ﻧﯿﺴتــﺑﺮﺍﺩﻟﮯﮐﮧﺩﻟﺘﻨﮕﻢﻧﯿﺴﺖﺑﺮﺍﮮﺩﺳﺘﮯﮐﮧ ﻧﻮﺍﺯﺷﮕﺮ ﺯﺧﻢﻫﺎﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖﺑﺮﺍﮮﺧﻮﺩﻡﻣﮯ ﻧﻮﯾﺴﻢبمیرﻡﺑﺮﺍﮮﺩِﻟﻢ! ﮔِﺮِﻓﺘﻪﺍَﺳـﺖﯾﺎﺩِﻟﮕﯿﺮَﻡ.یاﺷﺎﯾَﺪﻫَﻢﺩِﻟَﻢﮔیرﺍَست.ﻧِﻤﯽﺩﺍﻧَﻢ!ﺍًﺻﻼًًًﻫﯿچ ﻭَﻗﺖﻓَﺮﻕِ ﺑِﯿﻦِﺍﯾﻨﻬﺎﺭﺍ 
نفهمیدم!ﻓِﻘَـﻂﻣﯽﺩﺍﻧَﻢ ﺩِﻟَﻢﯾِﮏ ﺟﻮﺭﯼﻣﯽﺷَـﻮَﺩ!ﺟﻮﺭﯼ ﮐِﻪﻣِﺜﻞِﻫَﻤﯿﺸِﻪ ﻧﯿﺴﺖ!ﺩٍﻟًﻢ ﮐِﻪﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﻣﯽﺷَﻮَﺩﻏُﺼِّﻪﻫﺎﯼِﺧﻮﺩَﻡ ﮐِﻪﻫﯿﭻﻏُﺼِّﻪﯼِﻫَﻤِﻪ ِﺩُﻧﯿﺎ ﻣﯽﺷَﻮَﺩﻏُﺼِّﻪﯼِﻣَنﺧﻮﺩﻡﮐﮧﺍﯾﻨﻘﺪﺭﺗﻨهاست

ﺑﺮﺍﺩﻝﺧﻮﺩﻡﻣﮯﻧﻮﯾﺴﻢ ﺑﺮﺍﮮﺩﻟﺘﻨﮕـﮯﻫﺎمﺑﺮاﮮ ﺩﻏﺪﻏﮧﻫﺎﮮﺧﻮﺩﻡﺑﺮﺍﮮ ﺷﺎﻧهﺍﮮﮐﮧ ﺗﮑیه ﮔﺎﻫﻢ ﻧﯿﺴتــﺑﺮﺍﺩﻟﮯﮐﮧﺩﻟﺘﻨﮕﻢﻧﯿﺴﺖﺑﺮﺍﮮﺩﺳﺘﮯﮐﮧ ﻧﻮﺍﺯﺷﮕﺮ ﺯﺧﻢﻫﺎﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖﺑﺮﺍﮮﺧﻮﺩﻡﻣﮯ ﻧﻮﯾﺴﻢبمیرﻡﺑﺮﺍﮮﺩِﻟﻢ! ﮔِﺮِﻓﺘﻪﺍَﺳـﺖﯾﺎﺩِﻟﮕﯿﺮَﻡ.یاﺷﺎﯾَﺪﻫَﻢﺩِﻟَﻢﮔیرﺍَست.ﻧِﻤﯽﺩﺍﻧَﻢ!ﺍًﺻﻼًًًﻫﯿچ ﻭَﻗﺖﻓَﺮﻕِ ﺑِﯿﻦِﺍﯾﻨﻬﺎﺭﺍ نفهمیدم!ﻓِﻘَـﻂﻣﯽﺩﺍﻧَﻢ ﺩِﻟَﻢﯾِﮏ ﺟﻮﺭﯼﻣﯽﺷَـﻮَﺩ!ﺟﻮﺭﯼ ﮐِﻪﻣِﺜﻞِﻫَﻤﯿﺸِﻪ ﻧﯿﺴﺖ!ﺩٍﻟًﻢ ﮐِﻪﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﻣﯽﺷَﻮَﺩﻏُﺼِّﻪﻫﺎﯼِﺧﻮﺩَﻡ ﮐِﻪﻫﯿﭻﻏُﺼِّﻪﯼِﻫَﻤِﻪ ِﺩُﻧﯿﺎ ﻣﯽﺷَﻮَﺩﻏُﺼِّﻪﯼِﻣَنﺧﻮﺩﻡﮐﮧﺍﯾﻨﻘﺪﺭﺗﻨهاست

َ
۲۲:۴۸ ۹۴/۱۰/۲۷
سلام ..حال شما بهتر هستین ان شاالله؟؟؟؟
Ava
۲۲:۴۸ ۹۴/۱۰/۲۷
سلام اقای بابك شبتون خوش رفع كسالت شد ان شاء الله؟
۲۲:۴۹ ۹۴/۱۰/۲۷
سلام خوش اومدین جناب سوریا✋
۲۲:۵۲ ۹۴/۱۰/۲۷
سلام آقاسوریا.حالتون خوبه...خوش اومدین. .
۲۲:۵۲ ۹۴/۱۰/۲۷
سلام آقا سوریا شبتون بخیر.. امیدوارم که حالتون خوب باشه.. خوشحال شدم برگشتید...
۲۲:۵۴ ۹۴/۱۰/۲۷
سلام. شبتون بخیر. خوبید؟
۲۲:۵۵ ۹۴/۱۰/۲۷
سلام شبتون بخیر..امیدوارم حالتون خوب شده باشه..خوشحالم از حضورتون
۲۲:۵۵ ۹۴/۱۰/۲۷
بح سلام جناب بابک...خوشحالم که برگشتین.امیدوارم کسالت برطرف شده باشه
۲۲:۵۶ ۹۴/۱۰/۲۷
سلام جناب بابک عزیز خوشحالم هستین شبتون بخیر دلتون بی غم شما نبودین واقعا خلاتون تو لنزور حس میشد... ان شالله همیشه سلامت ببینمتون
۲۲:۵۶ ۹۴/۱۰/۲۷
سلام و هزاران درود بر جناب استاد مهربانی ، به خونه خودتون خوش اومدین ، نمیدونید چقدر از دیدنتون مسرور شدم ، براتون از ته دل آرزوی سلامتی و تندرستی کردم ، جاتون همیشه توی قلب همه دوستان محفوظه ، هیچوقت نگید تنهایید ،، شما خورشید لنزور هستین جناب سوریا ،، خوش اومدین
۲۲:۵۶ ۹۴/۱۰/۲۷
درود بی پایان سزاوارتان .. سپاسدار مهرتان خواهم ماند دوستان نیکو سرشتم. خوشم به خوبی و نیکبختی تان.. ناز قدمتان.خوش آمدید به دلم
۲۲:۵۷ ۹۴/۱۰/۲۷
سلام داداش خیلی صفا اوردی،مجدد خوش اومدی
۲۲:۵۷ ۹۴/۱۰/۲۷
آزاده جون چشممون روشن عزیزم ، نمیدونی چقد خوشحالم ،،، الهی که همیشه دلتون شاد و تهی از غصه دنیا باشه
۲۲:۵۷ ۹۴/۱۰/۲۷
سلام آقاسوریا..... خوب شدی الحمدالله؟خداروشکرکه برگشتی... ان شاءالله سلامت وتندرست باشی....