در حال بارگذاری
بالا
۵۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۹:۲۹ ۹۶/۰۲/۷
husseini.eivari.
.

من گره خواهم زد؛
چشم ها را با خورشید
دل ها را با عشق
سایه ها را با آب
شاخه ها را با باد ... .

husseini.eivari. . من گره خواهم زد؛ چشم ها را با خورشید دل ها را با عشق سایه ها را با آب شاخه ها را با باد ... .