در حال بارگذاری
بالا
۱۹۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۲۸ ۹۴/۰۲/۳۱
استاد جلیل شهناز (شهناز موسیقی اصیل ایران) نوازنده زیاد است و خوب مینوازند اما کدام شهناز میشود گذر ایام چقدر باید بگذر تا مانندی چون او بیاورد. قطعه شوردشت او را چه کسی دیگر میتواند بنوازد یادش گرامی و خدایش بیامرزد

استاد جلیل شهناز (شهناز موسیقی اصیل ایران) نوازنده زیاد است و خوب مینوازند اما کدام شهناز میشود گذر ایام چقدر باید بگذر تا مانندی چون او بیاورد. قطعه شوردشت او را چه کسی دیگر میتواند بنوازد یادش گرامی و خدایش بیامرزد