در حال بارگذاری
بالا
۱۰۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۴۸ ۹۵/۰۷/۲۱
بنازم همت عباس ، آن راد
و دستی با حسین ، کان مهربان داد 
همه کردند ، با یک دست بیعت
مگر او که دو دست را ، همزمان داد 
علیرضا چخماقی

بنازم همت عباس ، آن راد و دستی با حسین ، کان مهربان داد همه کردند ، با یک دست بیعت مگر او که دو دست را ، همزمان داد علیرضا چخماقی