در حال بارگذاری
بالا
۶۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۱۸ ۹۶/۰۱/۸
در بهشت اردیبهشت 

«ویراستاران» 
با سه کارگاه در شیراز 

ویرایش + نگارش + وُرد 

جزئیات و نام‌نویسی: 
virastaran.net/a/h/9021
۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴
آغاز از شنبه ۲۶فروردین۱۳۹۶

در بهشت اردیبهشت «ویراستاران» با سه کارگاه در شیراز ویرایش + نگارش + وُرد جزئیات و نام‌نویسی: virastaran.net/a/h/9021 ۰۹۱۷۰۰۰۹۷۱۴ آغاز از شنبه ۲۶فروردین۱۳۹۶