در حال بارگذاری
بالا
۱۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۱۵ ۹۶/۰۹/۱۷
آنكه یك عمر 
به شوق تو 
در این كوچه نشست 
حال وقتى 
به لب پنجره 
مى آیى نیست.

آنكه یك عمر به شوق تو در این كوچه نشست حال وقتى به لب پنجره مى آیى نیست.

۰۴:۴۹ ۹۶/۰۹/۱۷
چه خونه ای... ایول داری داداش
۰۹:۴۳ ۹۶/۰۹/۱۷
مرسی
۰۰:۲۷ ۹۶/۰۹/۱۸
دیروقتی ست که تنها گذرم زکوی اوست نگاه برپنجره وروشنای چراغ خانه ..دلخوشم ازبودنش ازگرمای وجودش وکلام پرمهرش گرچه حس میکنم دورگشته زمن ورنجیده خاطر اما باورندارم بی مهرباشد وفراموش کندپرستوی بال زخمی روزگاررا ...دل مهربان هیچگاه نامهربان نخواهدشد هیچگاه ...هیچگاااااه ....وتوبرادرخوبم مهربان ترین دل راداری ....سلام وشب خوش ...
۲۳:۲۰ ۹۶/۰۹/۱۸
سلام وسپاس،که با امدنت خنده بر لبهام اومد،،،،
۲۳:۲۵ ۹۶/۰۹/۱۸
دلت شادولبهایت همیشه میهمان خنده واقعی وازته دل ...
۲۳:۳۴ ۹۶/۰۹/۱۸
به عزیزدل مهربونت ..پسرکوچولوی نازت بگو بااون قلب پاکش عمه نرگس دعا کنه یه کوچولو دیگه بتونم تحمل کنم ودوباره شادوشیطون زندگی حس کنم ...بگه خداعمه نرگس خیلی دوستت داره ولی عجله نکن برای بغل کردن وبردنش یه مهلت کم بده که دوباره بهارببینم همین... بعدراضی هستم به رضات خداجونم...@23869
۲۳:۴۶ ۹۶/۰۹/۱۸
به روی چشم
۲۳:۴۷ ۹۶/۰۹/۱۸
شکروسپاس ازمهربونیت ...شب خوش همراه بانسیم دلچسب بال فرشتگان الهی ونجوای زیبای کلامشان ...پرازآرامش خیال وآسایش جسم وجان
۲۳:۵۸ ۹۶/۰۹/۱۸
سپاس