در حال بارگذاری
بالا
۳۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۷:۴۹ ۹۶/۰۹/۱۶
تمام غصه هایت
تمام بغض هایت 
تمام ناراحتی هایت 
بماند برای من 
توفقط بخند آنقدربلند که صدایش رابشنوم انقدربلند که خیالم از همیشه خوب بودنت راحت شود دلم تنگت است ....

تمام غصه هایت تمام بغض هایت تمام ناراحتی هایت بماند برای من توفقط بخند آنقدربلند که صدایش رابشنوم انقدربلند که خیالم از همیشه خوب بودنت راحت شود دلم تنگت است ....