در حال بارگذاری
بالا
۷۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۰۹ ۹۵/۰۶/۲۴
 خادمین حضرت زینب(س) در حال قربانی کردن و آماده کردن گوشت
تشکر از تمامیه عزیرانی که خیریه را برای توزیع قربانی خود انتخاب نمودن

خادمین حضرت زینب(س) در حال قربانی کردن و آماده کردن گوشت تشکر از تمامیه عزیرانی که خیریه را برای توزیع قربانی خود انتخاب نمودن