در حال بارگذاری
بالا
۱۹۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۱۱ ۹۴/۰۷/۱۷
#دکتر_حسابی

#دکتر_حسابی

۱۴:۱۲ ۹۴/۰۷/۱۷
پدر فرهنگستان ایران : کسانی که بیم آن را دارند که اگر کلمه های فارسی به جای کلمه های خارجی برگزینیم زبان فارسی زیان خواهد دید باید توجه داشته باشند که اگر بنشینیم و دست روی دست بگذاریم سیل کلمه های خارجی در کارخانه ها و کارگاه ها و مراکز اقتصادی و اداری و حتی در دانشگاه ها که بعضی از آنها افتخار می کنند که منحصراٌ زبان خارجی را به کار می برند جاری خواهد شد و خدای ناکرده در زادگاه #فردوسی و #سعدی و #حافظ و #نظامی و #مولوی افتخار خواهند کرد که زبان فارسی را کنار گذاشته به زبان #بیگانه سخن می گویند @begim_nagim
۱۴:۱۴ ۹۴/۰۷/۱۷
@nina_aghighi
۱۴:۲۱ ۹۴/۰۷/۱۷
فارسی را پاس بداریم (:
۱۴:۲۳ ۹۴/۰۷/۱۷
(:
۲۲:۱۹ ۹۴/۰۷/۱۷
:)