در حال بارگذاری
بالا
۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۱۸ ۹۶/۱۱/۲۶
خراسان غربی / سرو بیزه. واقع در روستای بیزه شهرستان داورزن. قدمت اثر هخامنشی 2500 سال / قطر تنه درخت 130 سانتی متر  ارتفاع آن 40 متر که به دلبل قرار گیری در کوهپایه های محلی از  شهر داورزن و  روستای  مزینان  که در فاصله 23 کیلومتری است قابل رویت است. داستان کاشتن سرو  فریومد و ترشیز توسط زردشت پیامبر که در تاریخ بیهق آمده از جمله سوابق پژوهشی اثر است. شهرستان داورزن بخشی از سبزوار بزرگ است که مرکز این شهرستان در 80 کیلومتری غرب شهر سبزوار واقع شده است.

خراسان غربی / سرو بیزه. واقع در روستای بیزه شهرستان داورزن. قدمت اثر هخامنشی 2500 سال / قطر تنه درخت 130 سانتی متر ارتفاع آن 40 متر که به دلبل قرار گیری در کوهپایه های محلی از شهر داورزن و روستای مزینان که در فاصله 23 کیلومتری است قابل رویت است. داستان کاشتن سرو فریومد و ترشیز توسط زردشت پیامبر که در تاریخ بیهق آمده از جمله سوابق پژوهشی اثر است. شهرستان داورزن بخشی از سبزوار بزرگ است که مرکز این شهرستان در 80 کیلومتری غرب شهر سبزوار واقع شده است.