در حال بارگذاری
بالا
۵۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۱۰ ۹۷/۰۵/۱۰
پایان آدمیزاد...
نه ازدست دادن رفیق است...
نه تنهایی...!!
هیچکدام
پایان آدمی نیست
آدمی آن هنگام تمام 
میشود که
خـــدا فراموشش کند.!

پایان آدمیزاد... نه ازدست دادن رفیق است... نه تنهایی...!! هیچکدام پایان آدمی نیست آدمی آن هنگام تمام میشود که خـــدا فراموشش کند.!