در حال بارگذاری
بالا
۴۵۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۶:۵۷ ۹۴/۰۸/۲۱
بساط کرده ام
و تمام نداشته هایم را
ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺝ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ
بی انصاف چانه نزن
ﺣﺴﺮﺕ ﻫﺎﯾﻢ
به قیمت عمرم
تمام شده

بساط کرده ام و تمام نداشته هایم را ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺝ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ بی انصاف چانه نزن ﺣﺴﺮﺕ ﻫﺎﯾﻢ به قیمت عمرم تمام شده

۰۶:۵۷ ۹۴/۰۸/۲۱
✔✔✔