در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۱۹ ۹۶/۰۹/۱۷

۱۰:۳۹ ۹۶/۰۹/۱۷
نگرانم یه چیز های دیگه ام ولش کن مهم نی
۱۰:۴۰ ۹۶/۰۹/۱۷
حالا تو بگو شاید تونستیم کمی بکونیم
۱۰:۴۲ ۹۶/۰۹/۱۷
نگران دوستام و خانواده ام
۱۰:۴۲ ۹۶/۰۹/۱۷
@AsmaMontazeri80 اهوم شوخی میکنم الهی صد ساله بشی
۱۰:۴۳ ۹۶/۰۹/۱۷
نه بابا 100 میخام چیکا
۱۰:۴۴ ۹۶/۰۹/۱۷
پس چند 80 خوبه
۱۰:۴۵ ۹۶/۰۹/۱۷
اوه نه بابا
۱۰:۴۵ ۹۶/۰۹/۱۷
خیلی عمر کنم20 سال
۱۰:۴۵ ۹۶/۰۹/۱۷
60
۱۰:۴۶ ۹۶/۰۹/۱۷
ااا دیگع چونه نزن خوب
۱۰:۵۳ ۹۶/۰۹/۱۷
خوب 40 کمه تو باید ازدواج کنی بچه اوه
۱۱:۰۲ ۹۶/۰۹/۱۷
نه بابا اینا چیه
۱۱:۰۳ ۹۶/۰۹/۱۷
من هیچ کدومو نمیخام
۱۱:۰۴ ۹۶/۰۹/۱۷
واه چرا