در حال بارگذاری
بالا
۳۱۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۰۶ ۹۵/۰۳/۲
می روی و با نبودنت مثل مرگ عزیزی که اختیارش با من نیست، کنار می آیم... مگر مرگ غیر از این است که تو "باشی" اما، برای من، نه!!!

می روی و با نبودنت مثل مرگ عزیزی که اختیارش با من نیست، کنار می آیم... مگر مرگ غیر از این است که تو "باشی" اما، برای من، نه!!!

۲۲:۰۸ ۹۵/۰۳/۲
ــ✔ـــــ✔ـــــ✔ـــــــک ┼┼▄██▄┼┼┼▄██▄┼┼ ┼██████┼██████┼  ┼█████████████┼  ┼┼███████████┼┼  ┼┼┼█████████┼┼┼  ┼┼┼┼┼█████┼┼┼┼┼  ┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼  ┼┼┼┼┼┼┼█┼┼┼┼┼┼┼ لایـــــ✔ـــــ✔ـــــ✔ـــــــک ┼┼▄██▄┼┼┼▄██▄┼┼ ┼██████┼██████┼  ┼█████████████┼  ┼┼███████████┼┼  ┼┼┼█████████┼┼┼  ┼┼┼┼┼█████┼┼┼┼┼  ┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼  ┼┼┼┼┼┼┼█┼┼┼┼┼┼┼ لایـــــ✔ـــــ✔ـــــ✔ـــــــک ┼┼▄██▄┼┼┼▄██▄┼┼ ┼██████┼██████┼  ┼█████████████┼  ┼┼███████████┼┼  ┼┼┼█████████┼┼┼  ┼┼┼┼┼█████┼┼┼┼┼  ┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼  ┼┼┼┼┼┼┼█┼┼┼┼┼┼┼ لایـــــ✔ـــــ✔ـــــ✔ـــــــک ┼┼▄██▄┼┼┼▄██▄┼┼ ┼██████┼██████┼  ┼█████████████┼  ┼┼███████████┼┼  ┼┼┼█████████┼┼┼  ┼┼┼┼┼█████┼┼┼┼┼  ┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼  ┼┼┼┼┼┼┼█┼┼┼┼┼┼┼ لایـــــ✔ـــــ✔ـــــ✔ـــــــک ┼┼▄██▄┼┼┼▄██▄┼┼ ┼██████┼██████┼  ┼█████████████┼  ┼┼███████████┼┼  ┼┼┼█████████┼┼┼  ┼┼┼┼┼█████┼┼┼┼┼  ┼┼┼┼┼┼███┼┼┼┼┼┼  ┼┼┼┼┼┼┼█┼┼┼┼┼┼┼ لایـــــ✔ـــــ✔ـــــ✔ـــــــک
۲۳:۱۶ ۹۵/۰۳/۲
لاییییییییک
۰۱:۰۸ ۹۵/۰۳/۳
like delet shad♥
۰۶:۲۴ ۹۵/۰۳/۳
لایکست...وجودت آروم گلسا جان
۰۹:۴۹ ۹۵/۰۳/۳
دلت آروم
۱۱:۲۳ ۹۵/۰۳/۳
merc az huzuretun dustaye golm :') @yeshil.papatya @santor @azadeh68 @navidbnv @hosna67
۱۰:۱۶ ۹۵/۰۳/۴
لایک ویژه
۱۰:۳۰ ۹۵/۰۳/۴
taşakkore vije :') merc az huzuretun...