در حال بارگذاری
بالا
۱۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۴۷ ۹۶/۱۰/۲۳
انسانها،تو یک ثانیه قلبشون میشکنه...
تو یک ثانیه،قلب دیگران رو میشکنن...
تو یک ثانیه ،خوشحال میشن...
تو یک ثانیه ،دیگران رو خوشحال میکنن...

تو یک ثانیه ،ناراحت میشن...
تو یک ثانیه ،دیگران رو ناراحت میکنن...
تو یک ثانیه به دنیا میانو
تو یک ثانیه از دنیا میرن!!!

ووو...للللللللی

امادر این میان یک ثانیه ای،
هیچ وقت قدر هم دیگه رو نمیدونن!!!

انسانها،تو یک ثانیه قلبشون میشکنه... تو یک ثانیه،قلب دیگران رو میشکنن... تو یک ثانیه ،خوشحال میشن... تو یک ثانیه ،دیگران رو خوشحال میکنن... تو یک ثانیه ،ناراحت میشن... تو یک ثانیه ،دیگران رو ناراحت میکنن... تو یک ثانیه به دنیا میانو تو یک ثانیه از دنیا میرن!!! ووو...للللللللی امادر این میان یک ثانیه ای، هیچ وقت قدر هم دیگه رو نمیدونن!!!

۲۳:۵۰ ۹۶/۱۰/۲۳
چقدرررررررررررر ثانیه
۰۳:۲۲ ۹۶/۱۰/۲۴
امان از این یک ثانیه‌ها...
۱۴:۴۵ ۹۶/۱۱/۲
ثانیه هایی برای دکتر محمد مصدق،نخست وزیر محبوب سالهایی گذشته