در حال بارگذاری
بالا
۱۴۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۲۲ ۹۵/۰۹/۱۰

۲۰:۲۳ ۹۵/۰۹/۱۰
نظرتون را بنویسید لطفا
۲۰:۲۸ ۹۵/۰۹/۱۰
نمیدونم چی بگم...چون آدمی ک بشنوه رو پیدانکردم
۲۰:۲۸ ۹۵/۰۹/۱۰
در میانسالی نگاه ما به عشق متفاوت می شود... نگاه ما سنگین و با وقار می شود، در میانسالی عشق یعنی احساس امنیت، احساس آرامش یعنی خواستن با تمام دل و جان... عشق در میانسالی مثل یک شراب کهنه است، از های و هو افتاده است ته نشین شده است لِرد بسته است.. از سر نمی رود از دل نمی پرد عطرش مدهوشت میکند چله نشین خانه ات میکند در میانسالی بهترین ابراز عشق شنیدن این جمله است: دردت به جانم داروهایت را به موقع خورده ای ؟
۲۰:۳۰ ۹۵/۰۹/۱۰
احسنت @shafeei64
۲۰:۳۱ ۹۵/۰۹/۱۰
لعنتی "بی وفا"نیسـتم فقط میترســم وقتی"یادت" میکنـم بگویی"بازمـــزاحم پیـــدا شــد"
۲۰:۳۱ ۹۵/۰۹/۱۰
بگووو گلم من میشنوم
۲۰:۳۲ ۹۵/۰۹/۱۰
صدقه امروزمان باشد مشتی دانه برای پرندگان شاید با جیک جیکشان دعایی کنند که اجابت شوند دعایمان....سلام شب شماخوش
۲۰:۳۲ ۹۵/۰۹/۱۰
@mosaferhshab من
۲۰:۳۲ ۹۵/۰۹/۱۰
ساک ِ من ! بستــــه نشو باز مرا جا نگذار کفش را جفــــــت نکن، روی ِ دلم پا نگذار در سرم سوت کشــان میرسد از راه قطار ایستگاه ِ دل ِ من را تک و تنهـــــــــا نگذار یا بگو صندلی ات خالی از اینجـــــــــا برود یا ببر خاطـــــــــره را پشت ِ سرت جا نگذار کوپه تابوت ِ سیاهی ست که از مرگ پر است داغ ِ خود را به دل ِ خستــــــه ی ِ دنیا نگذار ریل ها خط ِ بریلنــــــــــــد که از حرف پرند کور خاندند محلی به الفبـــــــــــــــا نگذار رفتنت تلخ ترین قسمت ِ این سریال است نقش ِ دلتنگی ِ من را تو به اجـــــــرا نگذار من که می دانم این بغض فقط یک شوخی ست جان ِ خود اینهمه هی سر به سر ِ ما نگذار بغلـــــــــــــم کن که به آغاز ِ جهان برگردم دستهایی که پرانتــــــــــز شده را وا نگذار سفر ِ چلچله هایی که نرفتند بخیـــــــــــر ! آسمان را پس از این محو ِ تماشـــــــــا نگذار خش خش ِ پاره ی ِ هر برگ ِ بلیتت خوش باد عشق، پاییــــــــز ِ قشنگی ست بر آن پا نگذار
۲۰:۳۵ ۹۵/۰۹/۱۰
بسیار زیبا @shafeei64
۲۰:۳۶ ۹۵/۰۹/۱۰
شب بخیر @ fanoosجان
۲۰:۳۶ ۹۵/۰۹/۱۰
@mosaferhمیام الانab @mosaferhshab @mosaferhshab
۲۰:۴۶ ۹۵/۰۹/۱۰
علم روانشناسی میگه: وقتی یک نفر خیلی میخنده حتی برای چیزای احمقانه و پیش پا افتاده بدانید او از درون “عمیقا” غمگینه وقتی یه نفر خیلی میخوابه بدانید “تنهاست” وقتی کسی کم حرف میزنه (سریع حرفشو میزنه و دوباره سکوت میکنه) بدانید “رازی” در سینه داره وقتی کسی نمیتونه گریه کنه بدانید “ضعیفه ” وقتی کسی با روال غیرعادی و زیاد غذا میخورد بدانید “تنش” شدید داره وقتی کسی برای چیزای کوچک گریه میکنه بدانید “معصومه” اما وقتی کسی به خاطر چیزهای کوچک “عصبانی” میشه بدانید او درگیر “دوست داشتن” از “ته قلب” است… ═
۲۰:۴۸ ۹۵/۰۹/۱۰
حالا شما کدامشون هستین @shafeei64