در حال بارگذاری
بالا
۱۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۱۰ ۹۶/۰۹/۱۶
سزاوار نیست كه بنده خدا به دو خصلت اعتماد كند، تندرستی و توانگری، زیرا در تندرستی ناگاه او را بیمار بینی، و در توانگری ناگاه او را تهیدست.


#نهج_البلاغه_حکمت_۴۲۶

سزاوار نیست كه بنده خدا به دو خصلت اعتماد كند، تندرستی و توانگری، زیرا در تندرستی ناگاه او را بیمار بینی، و در توانگری ناگاه او را تهیدست. #نهج_البلاغه_حکمت_۴۲۶