در حال بارگذاری
بالا
۱۲۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۷:۳۵ ۹۴/۰۹/۵
در من گله ای اسب وحشی تاخت می کند.

در تو رودخانه ای آرام می گذرد.

پیش از آنکه از تو بگذرم، در آغوشم بگیر.

رامم کن. . .

در من گله ای اسب وحشی تاخت می کند. در تو رودخانه ای آرام می گذرد. پیش از آنکه از تو بگذرم، در آغوشم بگیر. رامم کن. . .

۱۷:۴۱ ۹۴/۰۹/۵
مرسی
۱۷:۴۵ ۹۴/۰۹/۵
قشنگ بود
۱۷:۴۶ ۹۴/۰۹/۵
ممنونم