در حال بارگذاری
بالا
۲۵۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۴۶ ۹۵/۱۱/۲
در شماره 343 #مجله #موفقیت خواهید خواند :
#دکتر #احمد #حلت در #راه #سوم این شماره از مجله موفقیت ساده‌ترین معنا را از #کوانتوم بررسی کرده و می‌گوید: « اگر به‌خاطر حادثه‌ای، ضربه احساسی سنگینی خوردید و در آن لحظه به این نتیجه رسیدید که دیگر امیدی به ادامه زندگی ندارید، سعی کنید احساس و هیجان خود را امتیازبندی کرده و آن را با بدترین اتفاق احساسی ممکن مقایسه کنید تا از میزان شدت آن احساس آزاردهنده تا حد زیادی کاسته شود.»
#مجله #موفقیت

در شماره 343 #مجله #موفقیت خواهید خواند : #دکتر #احمد #حلت در #راه #سوم این شماره از مجله موفقیت ساده‌ترین معنا را از #کوانتوم بررسی کرده و می‌گوید: « اگر به‌خاطر حادثه‌ای، ضربه احساسی سنگینی خوردید و در آن لحظه به این نتیجه رسیدید که دیگر امیدی به ادامه زندگی ندارید، سعی کنید احساس و هیجان خود را امتیازبندی کرده و آن را با بدترین اتفاق احساسی ممکن مقایسه کنید تا از میزان شدت آن احساس آزاردهنده تا حد زیادی کاسته شود.» #مجله #موفقیت