در حال بارگذاری
بالا
۴۳۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۳۷ ۹۴/۰۳/۲۷
:) یه سیاه چادر بود که پیداش کردم بعدش رفتم داخل ازش عکس بگیرم که منو دعوت کردن به یه چایی جووونم عالی بود

:) یه سیاه چادر بود که پیداش کردم بعدش رفتم داخل ازش عکس بگیرم که منو دعوت کردن به یه چایی جووونم عالی بود

۱۹:۳۸ ۹۴/۰۳/۲۷
سیاه چادر چیه ه ه ????
۱۹:۳۹ ۹۴/۰۳/۲۷
ولی سخت
۱۹:۳۹ ۹۴/۰۳/۲۷
مسئولین پاسخگو نیستن
۱۹:۴۰ ۹۴/۰۳/۲۷
به چادر سیاه میگن سیاه چادر!
۱۹:۴۰ ۹۴/۰۳/۲۷
من بودم میرفتم تو یه صورتیش!
۱۹:۴۱ ۹۴/۰۳/۲۷
hh
۱۹:۵۰ ۹۴/۰۳/۲۷
چه ریخت و پاشی هم دارن ههههه
۱۹:۵۱ ۹۴/۰۳/۲۷
خاص نیزینست!! :-)
۱۹:۵۵ ۹۴/۰۳/۲۷
اره ریختوپاش دارن خخخخخخخ
۲۰:۰۰ ۹۴/۰۳/۲۷
سیاه چادر اینا ریختو پاش هس این بنده خدا یهویی رفتن مهلت نداده خوشون رو جمو جور کنن :-)
۲۰:۰۱ ۹۴/۰۳/۲۷
احمد حق باتوه من سرزده رفتمخخخخخخخ
۲۰:۰۲ ۹۴/۰۳/۲۷
خدا خیرت بده :-o
۲۰:۳۳ ۹۴/۰۳/۲۷
چرا من نمیتونم کسیو دنبال کنم خطا میده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۲۰:۳۷ ۹۴/۰۳/۲۷
من بی اطلاعم