در حال بارگذاری
بالا
۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۰۷ ۹۶/۱۰/۲۴
برای اینکه در مورد نحوه زندگی مردم نیس در زمان حکمرانی ارسطو بدانید، اینجا توقف کنید. باغ و حیاط این موزه بازسازى نشده اند و قصر آن به موزه تبدیل شده است. این بنا داستان نیس از زمان ناپلئون تا اواسط قرن بیست و یکم را به خوبی به تصویر می کشد. سالن های مرمر و اتاق های پذیرایی شما را با عجله فرا می خوانند. در ضمن، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که مانند دیگر موزه های فرانسه، بازدید از کاخ مسنه رایگان است.

برای اینکه در مورد نحوه زندگی مردم نیس در زمان حکمرانی ارسطو بدانید، اینجا توقف کنید. باغ و حیاط این موزه بازسازى نشده اند و قصر آن به موزه تبدیل شده است. این بنا داستان نیس از زمان ناپلئون تا اواسط قرن بیست و یکم را به خوبی به تصویر می کشد. سالن های مرمر و اتاق های پذیرایی شما را با عجله فرا می خوانند. در ضمن، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که مانند دیگر موزه های فرانسه، بازدید از کاخ مسنه رایگان است.