در حال بارگذاری
بالا
۶۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۴۹ ۹۵/۰۷/۲۸
خش خش ای است با اواز نرم و ارام خش خش برگ های ک درزیر پاهای ره گذره هاا میروند تا اوازی عاشقانه بسازند ... بگویند ماهم هستیم اما خشک ولی نرم ارام ..... متن :چشم انتظار

خش خش ای است با اواز نرم و ارام خش خش برگ های ک درزیر پاهای ره گذره هاا میروند تا اوازی عاشقانه بسازند ... بگویند ماهم هستیم اما خشک ولی نرم ارام ..... متن :چشم انتظار